Airdrop 21/04/2018

NextPakk (25 PAKKA) 💰 $8

Link: https://www.nextpakk.com/r/index.html#D5D8A8
1. Sign up
2. Cập nhật tên, địa chỉ sau khi đăng nhập

Cập nhật vào 22:00 – 23:59 GMT +7 giờ hàng tại: http://khoaptt.net/category/airdrop-coin-token-ico-moi-hot-tong-hop-2018-2019/

Telegram: https://t.me/khoaptt_net

Facebook: https://www.facebook.com/BITK.ICO.Bitcoin

Leave a Reply

Your email address will not be published.