Airdrop 23/04/2018

# 1. McFly (150 MFL) 💰 13 đô la

👉 Liên kết với AIRDROP: https://telegram.me/McFlyAeroBot?start=rel_Q2189Q

1. Bắt đầu bot
2. Tham gia Telegram @tomcfly (https://t.me/tomcfly)
3. Theo dõi Twitter (https://twitter.com/mcflyaero)
4. Nhập chi tiết (+100 MFL)
5. Xác nhận địa chỉ e-mail của bạn (+50 MFL)

# 2. Workcoin (20 WRK) 💰 2 đô la

👉 Liên kết tới AIRDROP: https://earn.workcoin.net?kid=NC4SC

1. Đăng ký

2. Tham gia Telegram @workcoin (https://telegram.me/workcoin

 

# 3. REMINDER: Bolttcoin (BOLTT) 💰 $?

👉 Liên kết tới AIRDROP: https://docs.google.com/forms/d/1BJQpzJCeCuf2l5IfDVBfe96aZNImYZ6wUe7eekktI54/viewform

1Tham gia Telegram @BolttCoin (https://t.me/BolttCoin

2. Điền vào biểu mẫu

3. Đăng bằng chứng xác thực trong chủ đề BitcoinTalk này (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3294671.0

#Proof of Authentication
Tên người dùng Telegram: @ …
Liên kết hồ sơ Bitcointalk:

 

Cập nhật vào 22:00 – 23:59 GMT +7 giờ hàng tại: http://khoaptt.net/category/airdrop-coin-token-ico-moi-hot-tong-hop-2018-2019/
Telegram: https://t.me/khoaptt_net
Facebook: https://www.facebook.com/BITK.ICO.Bitcoin

Leave a Reply

Your email address will not be published.