Airdrop 24/04/2018

# 1. Ligercoin (LIC) 💰 5$
1. Trước tiên, hãy nhấp vào “Đăng ký” trên tokendrops.com (https://www.tokendrops.com/?referenceCode=8d79c51a129c9880dad6a81cc9259b3c trong menu và đăng ký
2. Sau khi đăng ký, hãy vào profile của bạn và nhập vào chi tiết của bạn (địa chỉ ETH, tên người dùng …)
3. Sau đó, bạn có thể vào airdrop Ligercoin: https://www.tokendrops.com/airdrop-detail/ligercoin/23 và tham gia Telegram, theo dõi Twitter và theo dõi Facebook (Liên kết được cung cấp)

# 2. Neuromachine (260 NRM) 💰 9,36$
👉 Liên kết tới BOUNTY: http://bit.ly/2JnqbMc
1. Nhấp vào biểu ngữ “Bounty” màu vàng ở bên cạnh
2. Đăng ký
3. Hoàn thành tất cả các tác vụ xã hội tùy chọn mà bạn thích.

Cập nhật vào 22:00 – 23:59 GMT +7 giờ hàng tại: http://khoaptt.net/category/airdrop-coin-token-ico-moi-hot-tong-hop-2018-2019/
Telegram: https://t.me/khoaptt_net
Facebook: https://www.facebook.com/BITK.ICO.Bitcoin

Leave a Reply

Your email address will not be published.