Airdrop 24/04/2018

# 1. Ligercoin (LIC) 💰 5$ 1. Trước tiên, hãy nhấp vào “Đăng ký” trên tokendrops.com (https://www.tokendrops.com/?referenceCode=8d79c51a129c9880dad6a81cc9259b3c trong menu và đăng ký 2. Sau khi đăng ký, hãy vào profile của bạn và nhập vào chi tiết của bạn (địa chỉ ETH, tên người dùng …) 3. Sau đó, bạn có thể vào airdrop Ligercoin: https://www.tokendrops.com/airdrop-detail/ligercoin/23 và tham gia Đọc tiếp →

Airdrop 23/04/2018

# 1. McFly (150 MFL) 💰 13 đô la 👉 Liên kết với AIRDROP: https://telegram.me/McFlyAeroBot?start=rel_Q2189Q 1. Bắt đầu bot 2. Tham gia Telegram @tomcfly (https://t.me/tomcfly) 3. Theo dõi Twitter (https://twitter.com/mcflyaero) 4. Nhập chi tiết (+100 MFL) 5. Xác nhận địa chỉ e-mail của bạn (+50 MFL) # 2. Workcoin (20 WRK) 💰 2 đô la 👉 Liên kết Đọc tiếp →

Airdrop 22/04/2018

# 1. Profede :100 PATO) 💰 1 đô la 👉 Liên kết tới AIRDROP: https://ico.profede.com/?ref=23ae2800 1. Đăng ký 2. Xác minh e-mail của bạn, đăng nhập và nhấp vào “Airdrop” trong menu 3. Tham gia Telegram : https://t.me/profede 4. Theo dõi Twitter : https://twitter.com/ProfedeOfficial 5. Retweet this pinned tweet : https://twitter.com/ProfedeOfficial/status/987272045326106624 6. Submit your usernames trên dashboard. # Đọc tiếp →

Airdrop ngày 20/04/2018

Libra Credit (20 LBA)    💰 $2   👉 Link to the AIRDROP: https://candy.block18.io/?code=Y28OLK Nhập địa chỉ ETH của bạn. Tham gia tele https://t.me/libraofficial và nhập mã xác minh   Cập nhật vào 22:00 – 23:59 GMT +7 giờ hàng tại: http://khoaptt.net/category/airdrop-coin-token-ico-moi-hot-tong-hop-2018-2019/ Telegram: https://t.me/khoaptt_net Facebook: https://www.facebook.com/BITK.ICO.Bitcoin.Altcoin.Crypto.VN/

Airdrop 19/04/2018

# 1. Equitybase (40 BASE) 💰 $ 6,7 👉 Liên kết tới AIRDROP (https://equitybase.co/airdrop/) 👈 Tham gia Telegram @equitybase (https://t.me/equitybase Follow https://twitter.com/equitybaseco Like Facebook https://www.facebook.com/equitybase Đăng bằng chứng tham gia (dưới đây) vào Chủ đề BitcoinTalk này (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3340283.0) #Proof of Participation Telegram username:   # 2. Keplertek (KEP) 💰 $? 👉 Liên kết tới AIRDROP (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ABXiSLTaqjwviIe4sv6e686laB6hzDnLDcewkQtjEZxsUQ/viewform) 👈 Tham Đọc tiếp →