Sharder – Người khổng lồ đang ngủ yên trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu

Link: https://sharder.org/share.ss?inviterId=sharders004192 (Đăng ký trước ngày 23/02/2018) Được đặt tên theo kỹ thuật cắt dữ liệu và lưu trữ nó trên các severs, Sharder là một kẻ khổng lồ đang ngủ đang dần lớn lên ở Trung Quốc, sẵn sàng chiến đấu với nhu cầu về dữ liệu khổng lồ của đất nước. # Sự bùng nổ dữ Đọc tiếp →